Diagnostyka Wyrobek Sp. Z o.o.

Siedziba firmy: 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 25a/2,
KRS 0000427044 NIP 676-17-87-933, Regon 351232276

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Art. 32c. 1. Każdy ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez tę jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz
o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku
z wykonywaniem tej działalności, a w przypadku nowych rodzajów zastosowań

promieniowania jonizującego w tej jednostce organizacyjnej – także informacji o uzasadnieniu wykonywania tej działalności. Kierownik jednostki organizacyjnej udziela informacji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie informacji.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach ogólnodiagnostycznych medycznych

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

Sprzęt wykorzystujący promieniowanie jonizujące

 1. Pracownia Tomografii Komputerowej w Szpitalu w Proszowicachul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Aparat Tomograf Komputerowy

Model: SOMATOM Emotion

Numer seryjny: 43073

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens

Nazwa instalatora SIEMENS Sp. z o.o. Sektor Healthcare

a. Adres (miasto, ulica, numer domu) ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Rok produkcji 2010

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 01.10.2015 decyzja 2/110/2015 pismo NP.9026.1.112.2015

Zezwolenie na pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 01.10.2015 decyzja 1/110/2015 pismo NP.9026.1.112.2015

Zezwolenie na PROCEDURY MEDYCZNE wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 15.04.2020 decyzja 3/29/2020 pismo NP.9026.2.159.2019

 1. Pracownia Tomografii Komputerowej w Szpitalu w Myślenicach

Ul. Szpitalna 2 Myślenice

Model aparatu rtg Somatom go.Up

Numer fabryczny aparatu rtg 111517

Model Lampy RTG Siemens chronon Tube

Numer fabryczny lampy RTG 735351985

Rok produkcji aparatu 2019

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens

a. Adres (miasto, ulica, numer domu) ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 23.03.2020 decyzja 2/55/2020 pismo NP.9026.1.39.2020

Zezwolenie na pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 23.03.2020 decyzja 1/110/2015 pismo NP.9026.1.112.2015

Zezwolenie na PROCEDURY MEDYCZNE wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu …. decyzja …… pismo NP……..

 1. Pracownia Tomografii Komputerowej w NZOZ Nutrimed w Szpitalu im. Stanley Dudricka w Skawinie (32-050) na ul. Tyniecka 15.

Aparat Tomograf Komputerowy

Model: SOMATOM Emotion

sn: 44086

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens

Nazwa instalatora SIEMENS Sp. z o.o. Sektor Healthcare

a. Adres (miasto, ulica, numer domu) ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

Rok produkcji 2006

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 26.01.2016 decyzja 2/11/2016 pismo NP.9026.1.5.2016

Zezwolenie na pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 26.01.2016 decyzja 1/11/2016 pismo NP.9026.1.5.2016

Zezwolenie na PROCEDURY MEDYCZNE wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 6.03.2020 decyzja 3/12/2020 pismo NP.9026.2.160.2019

 1. Pracownia RTG i Mammografii ul. Smoleńsk 25a/2 w Krakowie

Aparaty RTG typu MULTIX SWING to Ogólnodiagnostyczny aparat z kolumną podłogową. Jest to aparat dwustanowiskowy – kostno – płucny ucyfrowiony. Producentem aparatu jest firma Siemens Medical System.

Model aparatu rtg Multix Swing

Numer fabryczny aparatu rtg 1926

model lampy RTG: OPTI 135/30/55/R

Numer fabryczny lampy RTG 359280

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens

Rok produkcji aparatu 2011

Aparat mammograficzny to Mammograf Mammomat 3000, ucyfrowiony. Wyprodukowany przez firmę Siemens:

Model aparatu rtg Mammomat 3000

Numer fabryczny aparatu rtg 5289

model lampy RTG: P40MoW

Numer fabryczny lampy RTG 406015

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens

Rok produkcji aparatu 2005

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w 19.11.2019 decyzja 2/155/2016 pismo NP.9026.1.5.2019

Zezwolenie na pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 19.11.2019 decyzja 1/148/2019 pismo NP.9026.1.5.2019

Zezwolenie na PROCEDURY MEDYCZNE wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 6.03.2020 decyzja 3/13/2020 pismo NP.9026.2.158.2019

 1. Pracownia Tomografii Komputerowej Żabiniec Diagnostyka Wyrobek Sp. Z o.o. ul. Konecznego 6/19u Kraków 31-216

Dane aparatu TK:

Model aparatu rtg Somatom Perspective CT

Numer fabryczny aparatu rtg 59557

Rodzaj wykonywanych badań rtg badania diagnostyczne tomograficzne

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens

Rok produkcji aparatu 2015

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w 13.11.2015 decyzja 2/123/2015 pismo NP.9026.1.131.2015

Zezwolenie na pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 13.11.2015 decyzja 1/123/2015 pismo NP.9026.1.131.2015

Dane aparatu RTG:

Model aparatu rtg ICONOS R 200

Numer fabryczny aparatu rtg 01006S04

Rodzaj wykonywanych badań rtg badania ogólno – diagnostyczne

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens

Rok produkcji aparatu 2000

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w 13.11.2015 decyzja 2/124/2015 pismo NP.9026.1.131.2015

Zezwolenie na pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 13.11.2015 decyzja 1/124/2015 pismo NP.9026.1.131.2015

Zezwolenie na PROCEDURY MEDYCZNE wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 6.03.2020 decyzja 3/13/2020 pismo NP.9026.2.158.2019

 1. Diagnostyka Wyrobek Sp. Z o.o. Zakład Diagnostyki Obrazowej na terenie MSWiA w Krakowie. Szpital MSWiA w Krakowie 30 – 050 ul. Galla 25 Budynek A

Typ aparatu rtg aparat RTG stacjonarny

Model aparatu rtg Axiom Luminos dRF

Numer fabryczny aparatu rtg 3097

Model lampy RTG: OPTITOP 150/40/80 HC

Numer fabryczny lampy RTG 432707

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens medical

generator POLYDOROS F80

rok produkcji 2011

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w 11.05.2021 decyzja 2/61/2021 pismo NP.9026.1.80.2021

Zezwolenie na pracownię RTG wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu 11.05.2021 decyzja 1/52/2021 pismo NP.9026.1.80.2021

Typ aparatu rtg Tomograf Komputerowy

Model aparatu rtg CT/e DUAL

Numer fabryczny aparatu rtg 46004

Rodzaj wykonywanych badań rtg diagnostyka obrazowa

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) GE Medical Systems

Rok produkcji aparatu 2003

Typ aparatu rtg aparat RTG stacjonarny

Model aparatu rtg RST HF RAD SERIES

Numer fabryczny aparatu rtg G-27781

Rodzaj wykonywanych badań rtg diagnostyka

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) RADIOLOGIA

Rok produkcji aparatu 2007

Zezwolenie na stosowanie aparatów RTG wydał Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa spraw Wewnętrznych w dniu 27.05.2013 decyzja 13/2013 pismo MAL-1943-828 I-1/13

Typ aparatu rtg aparat RTG przyłóżkowy

Model aparatu rtg Mobilett Plus

Numer fabryczny aparatu rtg 02425 S11

Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Siemens

Rok produkcji aparatu 1998

Zezwolenie na stosowanie wydał Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie w 02.02.2022 decyzja 2/10/2022 pismo NP.9026.1.227.2021

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

Dawkomierzy Środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie została przekroczona

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.

Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami

radiologicznymi Dz. U. Nr 180 z 2006 r. poz.1325:

§ 2. 1. Konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia

ochronne w pracowni rentgenowskiej, z zastrzeżeniem § 3, zabezpieczają osoby pracujące:

1) w gabinecie rentgenowskim przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej

6 milisiwertów (mSv);

2) w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim przed

otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej 3 mSv;

3) w pomieszczeniach poza pracownią rentgenowską, a także osoby z ogółu ludności przebywające

w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej 0,5 mSv.

§3.1. Konstrukcja ścian i stropów oraz okien i drzwi pracowni rentgenowskiej znajdujących się w budynkach mieszkalnych zapobiega otrzymaniu przez osoby z ogółu ludności w roku kalendarzowym

dawki skutecznej (efektywnej), związanej z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego w pracownirentgenowskiej, przekraczającej wartość 0,1 mSv..

WNIOSEK:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 623) zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
  • Badaniach tomograficznych bez oraz z podaniem kontrastu
  • Badaniach ogólnodiagnostycznych układu kostno – stawowego
  • Badaniach mammograficznych
  • Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych
 • Jednostka do diagnostyki medycznej stosuje urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące:
 • Tomografy komputerowe firmy Siemens
 • Aparaty Ogólnodiagnostyczne
 • Aparat jezdny przyłóżkowy
 • Aparat mammograficzny
 • Aparat stomatologiczny wewnątrzustny
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
 • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0.10 mSv
 • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 1.0 mGy (kerma w powietrzu)
 • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych TAK.

Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów osłon stałych dostępnych w jednostce.

Ograniczniki dawek proponowane dla pracowników i osób z ogółu ludności zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180 z 2006 r. poz.1325) i założeniami Projektów Ochrony radiologicznej

W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA USYTUOWANIA PRACOWNI RTG I GABINETÓW RTG Z APARATAMI

na poziomie 3,0 mSv/ rok lub 0,5 mSv/ rok lub 0,1 mSv/rok.

WNIOSEK

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownie nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.