Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Zakład Rentgena i Usg Wyrobek Sp. z o.o s.k. wyznaczył inspektora ochrony danych.


Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Magdalena Rzeczycka.

Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Zakład Rentgena i Usg Wyrobek Sp. z o.o s.k. oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu na mocy ww. rozporządzenia praw.


Kontakt jest możliwy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: iod@wyrobek.pl
  • pisemnie na adres: Biuro – Zakład Rentgena i Usg Wyrobek, ul. Studzienki 25, 32-085 Modlnica.