Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Diagnostyka Wyrobek Sp. z o.o wyznaczył inspektora ochrony danych.


Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Magdalena Rzeczycka.

Możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Diagnostyka Wyrobek Sp. z o.o oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu na mocy ww. rozporządzenia praw.


Kontakt jest możliwy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: iod@wyrobek.pl
  • pisemnie na adres: Biuro – Diagnostyka Wyrobek, ul. Studzienki 25, 32-085 Modlnica.