Przygotowanie do badania TK z kontrastem

DODATKOWA INFORMACJA DLA PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ

Pacjenci z eGFR> 30 ml/min/1,73 m2 i bez oznak AKI, otrzymujący środki kontrastowe dożylnie lub otrzymujący środek kontrastowy dotętniczo z wtórną ekspozycją nerkową:

należy kontynuować normalne przyjmowanie metforminy

Pacjenci
(a) z eGFR <30 ml/min/1,73 m2, otrzymujący środek kontrastowy dożylnie lub dotętczniczo z wtórną ekspozycją nerkową.
(b) otrzymujący środek kontrastowy dotętniczo z pierwotną ekspozycją nerkową.
(c) z AKI:

Należy zaprzestać przyjmowania metforminy od momentu podania środka kontrastowego.
Należy oznaczyć eGFR w ciągu 48 godzin, a jeśli czynność nerek nie ulegnie istotnej zmianie, wówczas można ponownie rozpocząć pryzmowanie metforminy.