REZONANS MAGNETYCZNYREZONANS MAGNETYCZNY WHOLE BODY” jest to nieinwazyjne badanie rezonansu magnetycznego, które pozwala na wykrycie w badanym organizmie obszarów podejrzanych o stan chorobowy. Jego istotą jest obrazowanie przesunięć wody, czyli znalezienie nieprawidłowych zbiorników płynu lub stref obrzęku, towarzyszących zwykle stanom patologicznym, takim jak zapalenia czy nowotwory.

Badanie to w żadnym razie nie pozwala na dokładną ocenę jakichkolwiek narządów, organów, czy stawów.

Jego znaczenie polega jedynie na wykazaniu miejsc, które wymagają dalszej diagnostyki, w tym ewentualnie wykonania dokładnego badania MR w tym rejonie. Innymi słowy badanie MR whole body pozwala na wstępną ocenę narządów czy układu mięśniowo-szkieletowego, pozwalającą ukierunkować następne dokładne badanie. Standardowo pole badania MR whole body obejmuje obszar od czubka głowy do połowy ud, w zależności od wzrostu pacjenta może ewentualnie objąć stawy kolanowe. Podsumowując, badanie MR whole body nie stanowi sumy badań MR poszczególnych obszarów, lecz ma inny – przeglądowy, czy też poglądowy – charakter, umożliwia wykluczenie obecności zmian chorobowych przebiegających z obrzękiem lub na stwierdzenie ich obecności, co może być przydatne przy planowaniu dokładniejszych badań.


Zapisz się na badanie WHOLE BODY w naszej placówce