loader image

Rezonans Magnetyczny

Diagnostyka obrazowa metodą rezonansu magnetycznego (ang. MRI, magnetic resonance imaging) nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów odpowiadających przekrojowi przez określoną strukturę ciała żyjącego człowieka.

We wszystkich naszych placówkach dysponujemy aparatami o mocy 1,5 T
Aby zarejestrować się na badanie zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami na terenie Krakowa i Warszawy:Przygotowanie pacjenta do badania:

Do badania należy zgłosić się 4 godziny na czczo (nic nie jeść i nic nie pić).

Pacjent w dniu badania zgłasza się z:

⁃ dowodem osobistym
wypełnioną ankietą
⁃ wynikami wcześniejszych badań obrazowych:
(RTG, USG, MRI, CT) wraz z kliszami lub płytami CD
⁃ dokumentacją medyczną dotyczącą badanego obszaru ciała.
wynikiem poziomu kreatyniny w surowicy (ważne 14 dni) (nie dotyczy badania stawów)

Na badanie należy zgłosić się 15 min. przed ustaloną godziną!

W wypadku rezygnacji z terminu odbiór oryginału skierowania przez osoby trzecie wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia i dokumentu tożsamości


Rezonans magnetyczny Kraków

Placówka na terenie

Szpital im. G. Narutowicza

12 626 19 30

ul. Prądnicka 35

31-215 Kraków

Rezonans magnetyczny Kraków

Placówka na terenie

Ortopedicum

12 421 05 21

ul. Koło Strzelnicy 3

30-219 Kraków

Placówka na terenie

Szpital im. L. Rydygiera

512 043 853

12 387 01 15

Osiedle Złotej Jesieni 1

31-820 Kraków

Rezonans magnetyczny Myślenice

Placówka na terenie Centrum Medycznego CERTUS

Rezonans Myślenice

12 312 70 60

ul. Drogowców 5

32-400 Myślenice

Pracownia rezonansu w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

22 623 83 13

lub

22 584 13 60

ul. Czerniakowska 231,

Wejście C, parter

00-416 Warszawa

diagnostyka obrazowa

Tomografia Komputerowa

Tomografia komputerowa, TK, CT (od ang. computed tomography) – rodzaj tomografii rentgenowskiej, metoda diagnostyki obrazowej pozwalająca na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych i przestrzennych. Wykorzystywana w medycynie i technice.

Aby zarejestrować się na badanie zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami na terenie
Krakowa, Skawiny, Proszowic, Myślenic i Opola:

Placówka na terenie

TK Szpital MSW

12 662 31 28

ul. Kronikarza Galla 25

31-058 Kraków

Tomografia komputerowa Skawina

Placówka

Tomografia Skawina

12 444 65 08

ul. Tyniecka 15

Skawina

Tomograf komputerowy Kraków

Placówka

os. Żabiniec

12 416 32 00

ul. F. Konecznego 6/19u

31-216 Kraków

Tomografia komputerowa Myślenice

Placówka

Tomografia Myślenice

12 273 03 53

ul. Szpitalna 2

Myślenice

Tomografia komputerowa Proszowice

Placówka

Tomografia Proszowice

12 386 51 59

ul. Kopernika 13

Proszowice

Tomografia komputerowa Opole

Placówka

Tomografia Opole

77 457 90 00

ul. Wróblewskiego 46

Opole

diagnostyka obrazowa

Pracownia RTG – Kraków

W pierwszej pracowni przy ulicy Smoleńsk w Krakowie wykonywano badania radiologiczne oraz naświetlania radioterapeutyczne do 1950 roku, kiedy to dr Emil Wyrobek założył‚ Instytut Onkologii przy ul. Garncarskiej oraz pracownię radioterapii. Pracownia Radiologiczna wykonuje badania diagnostyczne do dnia dzisiejszego pod tym samym adresem, na ul. Smoleń„sk 25A.

Aby zarejestrować się na badanie zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami.
Rentgen Kraków

Placówka na terenie

RTG Smoleńsk

12 422 00 63

ul. Smoleńsk 25a/2

31-108 Kraków

Placówka na terenie

RTG Szpital MSW

12 662 31 28

ul. Kronikarza Galla 25

31-058 Kraków

diagnostyka obrazowa

USG – Kraków

Ultrasonografia, USG – zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medycynie i weterynarii. Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Charakteryzuje się dużą dokładnością: umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm).

Aby zarejestrować się na badanie zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami.
USG Kraków

Placówka na terenie

USG Smoleńsk

12 422 00 63

ul. Smoleńsk 25a/2

31-108 Kraków

Placówka na terenie

USG Szpital MSW

12 662 31 28

ul. Kronikarza Galla 25

31-058 Kraków

diagnostyka obrazowa

MAMMOGRAFIA – Kraków

Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć sutka przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

Aby zarejestrować się na badanie zapraszamy do kontaktu z naszymi placówkami.
Mammografia Kraków

Placówka na terenie

MAMMOGRAFIA Smoleńsk

12 422 00 63

ul. Smoleńsk 25a/2

31-108 Kraków