Za okazaniem imiennej Karty Dużej Rodziny w naszych placówkach możecie państwo wykonać badania za obniżoną cenę.

Cena za badanie MR (Rezonans Magnetyczny) pomniejszona o 50 zł

Cena za badanie TK (Tomograf Komputerowy) pomniejszona o 30 zł